سرویس API نرخ لحظه ای ارز

وب سایت بن بست برای فروشگاه ها و کسب و کارهایی که نیاز به تبدیل نرخ ریال به ارزهای مختلف یا برعکس را دارند، دقیق ترین نرخ ارز در بازار آزاد ایران را به صورت API ارائه میدهد.

 • دسترسی به نرخ بیش از 28 ارز و سکه و طلای بازار آزاد ایران
 • پیاده سازی آسان در وب سایت ها و اپ ها
 • نرخ های دقیق و قابل اعتماد
 • پلن های متنوع متناسب با انواع نیاز کسب کارها

فرمت و نحوه دریافت اطلاعات

 • API از طریق HTTP POST قابل دسترس است
 • فرمت JSON

پلن ها و نحوه خرید

پلن بیسیک

$480 سالانه

 • قیمتهای لحظه ای
 • حداکثر 10,000 درخواست در ماه

پلن پرمیر

$960 سالانه

 • قیمتهای لحظه ای
 • حداکثر 100,000 درخواست در ماه

پلن آلتمیت

$1920 سالانه

 • قیمتهای لحظه ای
 • تعداد درخواست نامحدود

در حال حاضر ما فقط پرداخت از طریق رمز ارز را قبول می کنیم.

لطفا پلن مورد نظرتان و نیز رمز ارزی را که می خواهید با آن پرداخت را انجام دهید برای ما به آدرس info@bonbast.com ارسال کنید تا آدرس کیف پول برای شما ارسال شود. بعد از پرداخت، نام کاربری و API Key برای شما ارسال خواهد شد.


Parsing JSON in PHP:

$data = array('hash' => 'Your Secret Key');
$opts = array('http' =>
  array(
    'method' => 'POST',
  	'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded",
    'content' => http_build_query($data)
  )
);

$context = stream_context_create($opts);

$content = file_get_contents('https://bonbast.com/api/USER_NAME', false, $context);
$json = json_decode($content, true);

print $content;

print "USD(Sell) = $json[usd1]";
print "USD(Buy) = $json[usd2]";

Parsing JSON in Python:

URL = "https://bonbast.com/api/USER_NAME"
params = {'hash':'Your Secret Key'}
data = urllib.parse.urlencode(params)
req = urllib.request.Request(url=URL)
req.data = data.encode('utf8')
req.add_header('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded')
r = urllib.request.urlopen(req)
prices = json.load(r)
print("USD(Sell) = %s , USD(Buy) = %s" %(prices['usd1'],prices['usd2']))